MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Цели

Цели

В основата си ДПС е либерална политическа партия, която се стреми да следва и разпространява ценност...

В основата си ДПС е либерална политическа партия, която се стреми да следва и разпространява ценностите и принципите на либералната идея. В този процес активно участие има Младежко ДПС, като чрез своята дейност цели максимално да запознава младите хора с либерализма.


Младежко ДПС се стреми да работи активно с младите хора в България, като разширява непрестанно дейността и структурите си. Широкото представителство, което има Младежко ДПС в страната, позволява развиването и прилагането на политики, съобразени с настоящите реалности.


Младите хора в България са изправени пред множество трудности, с които настоящото управление не може и не иска да се справи. Младежко ДПС се сблъсква остро с безхаберието на правителство, което остави повече от 30% от младите хора на България без работа и ги изпрати отново в чужбина. Младежко ДПС взе активно участие при разработването на законодателство, което да подпомогне младите хора при справянето с техните проблеми и потребности. Това желание за припознаването на младите като специфична социална група, която има нужда от целенасочени политики, обаче беше задушено от представителите на властта, които оставиха младите без легитимно представителство, като приеха Закон за младежта, който да послужи единствено и само като чисто формално оправдание за „добре свършена работа” пред европейските партньори.


Младежко ДПС, като част от младия ариергард на Движението за права и свободи, ще продължава да бъде ясна и непримирима опозиция на управляващата коалиция, особено по младежките въпроси, и ще се стреми да наложи прилагането на всички онези, по същество заимствани от предишни управления закони, стратегии и документи за младите хора, които на този етап служат на интереса на чиновници и институции, но са без реално приложение за младежта на България.


Безпрецедентната младежка безработица, която неадекватната политика на правителството продължава да генерира, поставя бариери пред цялостното развитие на младите като активни граждани и личности. Младежко ДПС прави и ще прави необходимото за справянето с този тревожен за цялата общественост проблем, като инициира дискусии по темата с всички заинтересовани страни и ще търси необходимите мерки за преодоляването му.


Младежко ДПС си поставя за основна цел да стимулира младежкото включване в гражданските и политическите процеси, тъй като само чрез активно участие на местно, регионално и национално ниво, интересите и потребностите на младите могат да бъдат чути от управляващите.


Младежко ДПС има дългосрочна визия и цели, които се допълват и от нуждите на съвремието. Реалните проблеми и интереси на младите хора са повече от важни при осъществяването на дейностите на организацията, затова Младежко ДПС няма да спре да се бори с дефицитите на правителствената политика в сферата на образованието, пазара на труда, здравеопазването и сигурността.


Младежко ДПС е поставено пред постоянните предизвикателства от настоящата политическа обстановка и нестабилна икономическа среда, но със своите 23 хиляди членове и завиден капацитет ще продължава да налага актуална стратегическа визия и приоритети както пред Движението за права и свободи, така и пред цялото общество.