MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Решения на VIII-та Национална конференция

Решения на VIII-та Национална конференция

Продължаване укрепването и развитието на структурите на Младежко ДПС и разширяване влиянието на ДПС...


  1. Продължаване укрепването и развитието на структурите на Младежко ДПС и разширяване влиянието на ДПС. Изграждане на стратегия за активно привличане на нови членове.
  2. Провеждане на структурирана дискусия за младежката възраст в ДПС.
  3. Продължаване на политиката и дейностите за насърчаване на младежката заетост и различните форми на инициативност на младите хора. Активно участие в новите политики на ЕС, свързани с дигитализацията и зелената икономика, както и в Конференцията за бъдещето на ЕС.
  4. Номинира г-н Мустафа Карадайъ за председател на ДПС.