MDPS

Search the website

News Contacts
Александра Колева

Александра Колева

Родена на 16 март 1991 г. в гр. Босилеград /Сърбия/. Магистър по икономика, завършила специалност “Счетоводство и контрол” в Стопанска академия “Димитър Ценов”, гр. Свищов. Член на Младежко ДПС от 2009 г. Технически организатор на ПП „Движение за права и свободи” в област – Кюстендил от 2012 г. Общински председател на Младежко ДПС – Кюстендил от 2013 г. От 2020 г. председател на Младежко ДПС област Кюстендил. Владее сръбски език.

aleksandra@mdps.bg