MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Мустафа Сирачки

Мустафа Сирачки

Роден на 01 март 1988 г. в с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград. Завършва магистърска степен по „Управление на проекти” в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, бакалавърска степен по „Публична администрация ”. Председател на Академично дружество към Младежко ДПС Благоевград в периода 2016-2020 г. От 2020 г. Председател на Младежко ДПС община Благоевград. Владее английски и немски език.

mustafa@mdps.bg