MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Национален съвет

Национален съвет

Членове на Национален съвет на Младежко Движение за права и свободи, избрани на VIII-та Национална к...

Членове на Национален съвет

на Младежко Движение за права и свободи,

избрани на VIII-та Национална конференция на Младежко ДПС

ОБЛАСТИ

11  Сезгин Мехмед – председател
2 Благоевград
2Ибраим Зайденов – обл. председател
3Валентин Странджев
4Ахмед Гогунч
5Сайфедин Джурин
3 Бургас
6Хасан Хасан – обл. председател
7Хюсеин Халил
8Бехчет Емруллов
9Сезгин Кадил
4 Варна
10Хилми Белев – обл. председател
11Тургут Мехмед
12Рафет Бекиров
5 Велико Търново
13Мъстън Мъстънов – обл. председател
14Алекбер Абил
15Юмит Елиман
6 Видин
16Адриян Маринов – обл. председател
17Тамара Василева
7 Враца
18Христо Найденов – обл. председател
19Николай Николов
8 Габрово
20Юсеин Вейсел – обл. председател
21Юсеин Далоолу
9 Добрич
22Диниз Дюкянджъ – обл. председател
23Ертен Анисова
24Габриел Каракашев
10 Кърджали
25Байрам Байрам – обл. председател
26Юзкан Али
27Юсеин Хабиб
28Бюлент Ахмед
29Салих Дурмуш
11 Кюстендил
30Александра Колева – обл. председател
31Илонка Иванова
12 Ловеч
32Виолета Ивайлова – обл. председател
33Игнат Иванов
34Васил Илиев
13 Монтана
35Марян Димитров – обл. председател
36Йордан Димитров
37Замфир Борисов
14 Пазарджик
38Осман Мурадов – обл. председател
39Марин Янков
40Ивайло Личев
15 Перник
41Георги Никодимов – обл. председател
42Александра Стоилова
16 Плевен
43Васил Петков – обл. председател
44Исмаил Гюлянлиев
45Тихомир Радославов
17 Пловдив
46Хюсеин Караджов – обл. председател
47Сами Чакъров
48Ахмед Абди
18  Разград
49Алпер Аптулов – обл. председател
50Айхан Гафуров
51Едис Даудов
52Шукри Джамферов
19 Русе
53Айхан Тефъков – обл. председател
54Гюлвер Керим
55Алпер Исмаилов
20 Силистра
56Джунейт Мюмюн – обл. председател
57Гюнайдън Исмаил
58Айваз Чакър
21 Сливен
59Танер Ахмедов – обл. председател
60Митьо Митев
22 Смолян
61Шебан Билянов – обл. председател
62Стамен Гочев
63Андрей Кехайов
23 София - град
64Рахим Юмерефенди – обл. председател
65Танер Кабилов
24 София – област
66Любомир Апостолов – обл. председател
67Кристиян Апостолов
25 Стара Загора
68Юзеир Кенан – обл. председател
69Антон Антонов
70Кемал Орханов
26 Търговище
71Сюзан Сейфетинова – обл. председател
72Сейхан Салиев
73Айсел Азис
74Серхан Алиев
27 Хасково
75Ахмед Ахмед – обл. председател
76Серкант Сеидамет
77Байрам Реджеб
28  Шумен
78Мустафа Урал – обл. председател
79Севдисен Мустафа
80Танер Исмаил
81Айсел Мустафова
29 Ямбол
82Реджеб Арифов – обл. Председател
83Ахмед Ахмедов
30 Турция
84Тайфун Хасан
85Ахмед Ахмед
86Хасан Ъшъклар
87Берке Тасин
31Народни представители
88Имрен Мехмедова
32Академични председатели
89Реджеп Бильов - Благоевград
90Сибел Адем - Бургас
91Расим Халил - Варна
92Санер Узунали - Велико Търново
93Вели Дурев - Свищов
94Серкан Али - Габрово
95Дениз Юсеин - Кърджали
96Амед Юсуф - Плевен
97Халил Сюлейман - Пловдив
98Севсун Яшаров - Русе
99Диляна Кашокова - Смолян
100Адем Чакалов - София
101Хасан Алибаш - Стара Загора
102Ширин Шабан- Хасково
103Джансел Исмаил - Шумен
33Квота на председателя
104Синан Пехливанов
105Бехчед Хамид
106Танзер Юсеинов
107Ренета Илиева
108Месут Рушит
109Мустафа Сирачки
110Нилгюн  Исмаил
111Мюмюн Бекир
112Емил Кирков
113Мехмед Расим
114Фатме Хабиб