MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
Решения на VII-та Национална конференция

Решения на VII-та Национална конференция

Д-р Ахмед Доган олицетворява единството на партията. Националната конференция изразява волята си...


  1. Д-р Ахмед Доган олицетворява единството на партията. Националната конференция изразява волята си за единство и продължаване на отстояване на ценностите и целите на ДПС.

  2. Укрепване и развитие на структурите на Младежко ДПС и разширяване влиянието на ДПС.

  3. Продължаване на тясното сътрудничество с ПГ на ДПС и с представителите на ДПС в Европейския парламент и в местната власт за реализиране на стратегическите приоритети и цели на Младежко ДПС.

  4. Провеждане на политика за насърчаване на младежката заетост и различните форми на инициативност на младите хора, предприемачеството и професионалната реализация – подкрепа при стартиране на самостоятелен бизнес.