MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
90 секунди със Сюзан Сейфетинова Алиосманова

90 секунди със Сюзан Сейфетинова Алиосманова

Коя е Сюзан Сейфетинова Алиосманова? Аз съм Сюзан от Търговище. Доктор съм по Организационна психол...

Публикувано преди 2 години

Коя е Сюзан Сейфетинова Алиосманова?


Аз съм Сюзан от Търговище. Доктор съм по Организационна психология и преподавател в Шуменския университет. Докторската си дисертация защитих през 2019 г. в Софийския университет. Притежавам магистърска степен по специалност „Социален мениджмънт“ и бакалавърски степени по „Психология“ и „Социални дейности“. От 2009 година работя по проекти в социалната сфера, а от скоро съм управител на социална услуга, обучител и експерт програми и проекти към неправителствена организация.


На последната отчетно – изборна Областна конференция на Младежко Движение за права и свободи – Търговище бях избрана за областен председател на Младежко ДПС – Търговище, а от 2019 г. съм част от местния парламент в Търговище - общински съветник от квотата на най-европейската и либералната партия, която всички знаем, че е ДПС.


Къде е допирната точка между политиката и твоята професия/специалност?


Според Платон политиката е „царско изкуство“, което се състои в притежаването на набор от конкретни умения да се „защитят всички граждани“. Целта на политическата дейност е „общото благо“.


Социалната сфера, в която съм ангажирана, се характеризира като дейност, която се основава на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа за подобряване на качеството на живот на отделния човек, семейство, групи или общности. Социалните дейности са начин за реализация на социалната политика, имаща за цел постигане на социално равенство в обществото.


Образователната сфера, която е другото ми поприще, също е неизменна част от социалната функция на държавата и има пряко отношение върху възпитанието, образованието и обучението в умения на бъдещи пълноценни членове на солидарната общност.


Социалната политика е от изключително значение за една страна. Тя е пряко свързана с нейното развитие и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава – гражданин.


Точката на допир в политиката и моята професия е работата в посока положително влияние върху условията на живот на гражданите за постигане на общо социално благоденствие.


 


Каква е разликата между младежите на ДПС и останалите?


Младежко ДПС се определя за един от основните младежки либерални фактори не само в България, но и на международно равнище. Пълноправен член е на Европейската либерална младеж – LYMEC, както и на най-голямата Международна федерация на  либералната младеж – IFLRY.


Ние, младежите на ДПС, имаме възможност да се включваме в различни семинари, обучения, проекти и академии в страната и в чужбина, които спомагат за политическото и организационното ни съзряване.


Младежите на ДПС участват активно в политическия живот като примерите за това са големият дял будни и интелигентни млади хора, които ни представляват в Европейския и националния парламент, както и в местната власт. 


 


Защо младите хора трябва да участват в политиката? 


Защото тази година е нашата година!


Европейският парламент обяви 2022-ра година за Европейската година на младежта и импулсът за участието на младите хора в политиката идва от най-високите равнища на Европейския съюз. 


През 2022 г. се поставя специален акцент върху младите хора. Идеята е нашите приоритети да бъдат включени в процеса на вземане на решения, като се организират дейности, насочени към младите хора, навсякъде в ЕС. 


Европа иска и има нужда от нашето участие за изграждането на нашето бъдеще!


 


Какво би казала на младите хора, които са апатични към политиката?


Включването на младите хора в политиката има ключова роля за бъдещето на нашата страна, затова моят апел към тях е да бъдат активни, да изразяват и отстояват своите интереси, виждания и мнения, да участват при формирането на  политики и вземането на решения, защото решенията, които вземаме днес, определят нашето утре!