MDPS

Търсене в сайта

Актуално Младежка академия Политика за поверителност Контакти
90 секунди с Расим Халил

90 секунди с Расим Халил

90 секунди с Расим Халил

Публикувано преди 11 месеца

1.       Кой е Расим Халил?

Мечтател и оптимист. Това са думите, с които бих описал себе си. Винаги търсещ  „златната среда“-в личните отношения, служебните взаимоотношения и политиката.

Живея в гр. Варна и съм студент в ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност Строителство на сгради и съоръжения.

2.       Откъде идва влечението ти към политиката?

Основният виновник за това влечение е желанието ми да бъда полезен на хората. Осъзнах, че политиката ми дава възможност да се запозная с много хора от различни професионални направления, с които можем да обединим силите си, а така мащабът на нашите действия е многократно по-голям.

3.       Какво още искаш да постигнеш?

Професионалното направление, което съм избрал, се развива с много бързи темпове всяка година. Целта, която съм си поставил е да бъда винаги в крак с актуалните тенденции в строителния бизнес. Вярвам, че усилията, които полагам, ще ме превърнат в добър строителен инженер, който преди всичко е полезен на обществото.

4.       Каква е ролята на младите в ДПС?

Ролята на младите в ДПС е ключова. Младежите са източник на нови и смели идеи. Изпълняват ролята на спойка между миналото и бъдещето.

5.       Защо младите хора трябва да участват в политиката?

 Политиката ни дава терен за изява, където нашите идеи биват обсъдени, оценени, а защо не и критикувани, и в крайна сметка подобрени и реализирани. Всеки има право да изрази мнение и да даде своето предложение. Защото младежта е символ на новото време и владее иновациите, характерни за този етап от човешкото развитие.

  Какво би казал на младите хора, които са апатични към политиката?

Казвам и ще продължавам да го повтарям, че това е единственият начин, който им дава възможност да променят нещата, които не харесват. Както във всяка сфера и тук трябва да се трудят здраво и да се въоръжат с търпение.

7.       В какво вярваш безусловно?

Вярвам, че всеки човек носи поне частица добро в себе си, стига да има желанието и търпението да го търси и в крайна сметка го открие.